Ditt varehus
Murmaling

Murmaling

Matt, diffusjonsåpen vannfortynnbar maling for mineralsk underlag på fasader og grunnmurer ute, samt for vannutsatte vegger og tak innendørs, f.eks. kjeller. Biltemas Murmaling har meget god dekkevne, slik at man unngår for mange strøk som påvirker diffusjonen negativt.

Spesielle egenskaper:
Biltemas Murmaling er meget diffusjonsåpen, t.o.m. salter trenger gjennom malingsfilmen. Dersom saltene ikke får diffundere gjennom malingen, vil de anrikes under denne. Salter inneholder vann, slik at de oppstår frostsprengninger dersom de ikke får trenge ut. Eventuelle saltutfellinger er lette å skylle av om de ikke ”regner” bort naturlig. I kombinasjon med murmalingen oppnås en vannavvisende fasadebeskyttelse som er svært diffusjonsåpen. Det er viktig for å gi vann i mineralske vegger mulighet til å tørke ut. Det finnes vann i veggen, sugd opp kapillært fra bakken, fordampet fra mennesker og dyr, eller fra andre kilder. Karakteristisk for systemet er at vannet tørker ut fortere enn for ubehandlet vegg. Dette skyldes at kapillærkreftene blir større jo finere kapillærer man har. Biltemas Murmaling penetrerer dypt og hefter mot de indre kapillærveggene som dermed forminskes. Vær likevel alltid forsiktig når gammel akryl- eller lateksmaling overmales. Flere sjikt eller for tykke sjikt kan skape et for tett sjikt med frostspenninger som følge. I system med Murgrunning fungerer den karbonatiseringsbremsende.

Bruksanvisning:
Underlaget skal være rent, fast og tørt. Vask, skyll. Løs, gammel maling fjernes. Bruk stålbørste eller skrap bort gammel ”plastmaling”. Vask, skyll med vann og la tørke godt. OBS! Grunn alltid med Murgrunning, også på tidligere malte flater. Påfør malingen med rulle eller pensel, etter fortynning, også med sprøyte.

Tips:
Mal ikke mer (tykkere) enn det som kreves for god dekking, normalt ett strøk. Diffusjonsåpenheten fungerer best slik.

Tekniske data:
Bindemiddel: Styrenakrylat
Glans: 3 (helmatt) SS-184184
Densitet: 1,63 iht. SS-184111
Tørrstoff: 41 volum-%
PVK: 74 %
Fortynning/rengjøring: Vann
Tørketid: 2–4 timer, avhengig av temp. og luftfuktighet
Viskositet: 150 cP
Brandfarl.klasse: Ikke brannfarlig
Lagring/transport: 2 år, frostfritt
Maleforhold: Over +4 °C, ikke for varmt
Forbruk: 4–6 m²/liter

  
Murmaling360023
Sort, 10 l
549
NOK
Hylleplass: Loading
Murmaling360024
Hvit, 10 l
549
NOK
Hylleplass: Loading
Murmaling360025
Grå, 10 l
549
NOK
Hylleplass: Loading
Murmaling360026
Sort, 3 l
229
NOK
Hylleplass: Loading
Murmaling360027
Grå, 3 l
229
NOK
Hylleplass: Loading
Murmaling360028
Hvit, 3 l
229
NOK
Hylleplass: Loading
Murmaling360047
Lysegrå, 10 l
549
NOK
Hylleplass: Loading
Murmaling360048
Lysegrå, 3 l
229
NOK
Hylleplass: Loading

Lagerindikatoren er kun en prognose. Varens tilgjengelighet kan ikke garanteres.

Maling

Produktnyheter

Vil du hjelpe oss?

 *
 
 
 Jag ønsker å bli kontaktet.
For at vi skal kunne utvikle vår service og bli enda bedre, er det verdifullt for oss å få synspunkter og forslag fra deg som kunde.