0%
  360
  Fasadevask

  Fasadevask

  Artikkel: 367203
  Hylleplass: Loading
  129 NOK
  32,25
  NOK / L
  For rengjøring av fasader og malte flater, også før ommaling.

  Bruksanvisning:
  Påføres med pensel/rulle, svamp eller lavtrykkssprøyte på større flater. Ved sprøyting, bruk egnet dyse som minimerer risikoen for aerosoltåke. Ved bruk i dårlig ventilerte rom / innendørs, bruk egnet åndedrettsvern. For å unngå striper, legg alltid på vaskeløsningen nedenfra og oppover. La vaskeløsningen virke i noen minutter. Bearbeid gjerne flaten med en myk børste eller en svamp til all smuss er helt oppløst, og skyll deretter med rikelige mengder vann. La tørke ordentlig før maling. Beskytt eventuelle plantevekster i nærheten. Maling kan skje når fuktinnholdet er lavere enn 18 %. Mål fuktinnholdet i virket med fuktmåler 87-257 eller 87-258.

  Dosering:
  Fortynnes 1:10–1:20 avhengig av smussgrad.
  pH-konsentrat: ca. 10.
  Densitet: 1,03 g/cm³.
  Lagring: ca. 1 år.

  Bruksanvisninger og andre dokumenter
    
  Fasadevask367202
  1 l
  49,90 NOK
  49,90
  NOK / L
  Hylleplass: Loading
  Fasadevask367203
  4 l
  129 NOK
  32,25
  NOK / L
  Hylleplass: Loading

  Lagerindikatoren er kun en prognose. Varens tilgjengelighet kan ikke garanteres.

  Fasadevask Malervask Husvask

  Vi anbefaler