Ideen bak Biltema

Hvorfor er reservedeler og tilbehør for bil så dyrt? Dette spørsmålet stilte grunnleggeren av Biltema, Sten Åke Lindholm, seg for ca. 50 år siden. Han så at billeverandørene ofte hadde en relativt lav fortjenestemargin på bilene de solgte. Tanken var at kundene skulle lokkes til å kjøpe bilen. Den lave fortjenesten på bilen ble så tatt inn igjen ved mye høyere fortjenestemarginer på reservedeler, tilbehør og service.

Da Sten Åke studerte prissettingen på andre produkter, fant han ut at det ofte var mange mellomledd mellom produsent og forbruker. Mange brukte mye penger for å bygge opp varemerker slik at de kunne gi sine produkter eksklusivitet, som egentlig ikke hadde noe med kvaliteten på selve produktet å gjøre. Mange varemerkeinnehavere hadde ingen egne fabrikker, men kjøpte av underleverandører på verdensmarkedet.
Sten Åkes konklusjon var at dersom han eliminerte mellomleddene og kjøpte direkte fra produsentene, kunne han senke prisene på markedet kraftig. Ved å holde lave priser kunne foretaket selge mye. Senere ble policyen også å merke produktene med varemerket Biltema for derved ytterligere å kunne presse prisene, og også å slippe varemerketvister med forskjellige generalagenter.

Han formulerte den opprinnelige forretningsideen, som var “å tilby varer av god kvalitet til en god pris”, og han henvendte seg framfor alt til bileiere ved å beskrive målgruppen slik: “Tilbudet skal omfatte det meste en bileier trenger for bilen sin.”

I 1963 startet foretaket Biltema under navnet “Handelsbolaget BIL-TEMA”.
Virksomheten var postordresalg av bildeler og tilbehør.

I den første katalogen stilte man spørsmålet “Hvorfor betale mer?”

Biltema holdt til i et lite kjellerlokale i Linköping. Etter noen år ble postordrevirksomheten utvidet med en liten butikk, også den i samme kjeller.

Policyen med å kjøpe direkte fra produsent innebar at Biltema tidlig begynte å gjøre undersøkelser for å finne ut hvor produksjonen av forskjellige produkter fant sted. Allerede i slutten av 1970-tallet begynte foretaket å bygge opp strategiske innkjøpskontakter rundt omkring i verden.

Sten Åkes sterke tekniske interesse førte ofte til at flere av de store produsentene var lydhøre overfor Biltemas krav, og i samarbeid ble kvalitet og produkter utviklet utover det som var standard. Flere av disse forbedringene har siden også kommet på markedet under meget kjente varemerker.

I 1976 hadde omsetningen steget til ca. 25 millioner svenske kroner, og foretaket flyttet til nye egne lokaler i Torvingeområdet i Linköping. Lokalarealet var hele 6 000 m2 og inneholdt både postordre, sentrallager og en butikk på nesten 250 m2. Denne butikken ble senere bygd ut til ca. 2 700 m2 på begynnelsen av 80-tallet.

I 1983 ble det første varehuset utenfor Linköping åpnet. Det var til og med utenfor Sveriges grenser, nemlig i Norge. Den norske etableringen ble i 1985 etterfulgt av en tilsvarende etablering i Finland, og vi har siden åpnet et større antall varehus i Danmark.

Biltema i dag
I dag har Biltema totalt 136 varehus rundt om i Norden, og det blir stadig flere. Målet er å åpne et nytt varehus hver måned!

Varehusene blir også større da sortimentet blir større og flere produkter kommer inn hele tiden. Mange varehus inneholder dessuten caféer for å skape en enda bedre handleopplevelse. Biltema har utviklet seg til å bli hele familiens varehus, med mottoet "Høyere kvalitet til lav pris."

Hele familiens varehus
De fleste bilinteresserte vet allerede at Biltema er en pålitelig leverandør av biltilbehør, reservedeler og verktøy. Men Biltema er mye mer enn dette. De siste årene har sortimentet blitt kraftig utvidet, og denne prosessen fortsetter. Nå tilbyr vi også sykler og sykkeltilbehør, data- og mobiltelefontilbehør, maling, byggutstyr, husholdningsartikler, reiseeffekter og mye annet.

Høyere kvalitet
Biltema etterstreber høyere kvalitet på sine produkter. Altså høyere kvalitet enn tidligere og høyere kvalitet enn våre konkurrenter. Den enkle tanken bak dette er at dårlig kvalitet er dyrt. God kvalitet definerer vi som at produktet skal være feilfritt og svare til kundens forventninger.

For visse produktområder, som for eksempel verktøy, finnes det to tydelige kvalitetsnivåer. Det ene nivået, som kjennetegnes ved at produktene har ti års garanti, henvender seg framfor alt til kvalifiserte brukere som bruker verktøyene i yrkessammenheng. Prisen på slikt verktøy er meget konkurransedyktig i forhold til kvaliteten på produktene. Det andre nivået henvender seg til dem som vil ha godt verktøy, men ikke bruker det daglig, slik at de heller prioriterer en spesielt lav pris.

At Biltemas produkter holder riktig kvalitetsnivå testes på mange forskjellige måter. Tester, analyser og funksjonskontroller skjer både før Biltema tar inn et produkt og løpende i den tiden produktet finnes i sortimentet. Ved levering fra fabrikkene har Biltema egen kvalitetskontroll som foretar alt fra stikkprøver til kontroller av hele leveranser før de får pakkes og sendes til Biltemas lager.

Produktene har meget lav feilfrekvens. Biltema har som mål å nå en reklamasjonsprosent (verdien av de produktene som Biltema kjøper tilbake på grunn av feil i varen, som andel av det totale salget), som ikke overstiger 0,5 %. Biltema har for tiden en gjennomsnittlig reklamasjonsprosent lavere enn 0,6 %. Dette er et meget bra nivå, men fortsatt et lite stykke fra målet.


Biltemas syn på arbeidsvilkår og etikk

For oss på Biltema er det svært viktig at all vår virksomhet følger gjeldende lover og forskrifter, og at våre leverandører opptrer i samsvar med grunnleggende sosiale rettigheter og arbeidsvilkår i landene der de har sin virksomhet. Vi stiller derfor følgende krav:
- Alle leverandører og produsenter skal opptre i samsvar med de sosiale rettighetene som eksisterer i de respektive landene
- Nasjonale arbeidsvilkår så som minstelønn, maksimal arbeidstid og sikkerhetsstandarder skal nøye overholdes
- Barnearbeid skal under ingen omstendigheter forekomme, og gjeldende bestemmelser om minstealder for arbeidstakere skal nøye overholdes
- Gaver eller andre goder skal ikke mottas fra leverandører eller samarbeidspartnere
- Alle leverandører skal informeres om våre krav og skriftlig forplikte seg til å følge disse

Biltema kontrollerer at ovenstående regler følges ved å foreta både planlagte og spontane besøk hos leverandørene, og vi krever at våre leverandører regelmessig foretar inspeksjonsbesøk hos sine underleverandører.


Biltemas katalog
Det fremste middelet for markedsføring av Biltema er Biltema-katalogen.
Katalogen kommer ut to ganger i året og deles ut til samtlige husholdninger i nærheten av Biltemas varehus. Totalt trykkes det drøyt 14 millioner kataloger per år. Som en kuriositet kan det nevnes at dersom man stabler alle katalogene oppå hverandre, blir stabelen ca. 155 km høy. Det trengs ca. 275 trailere for å frakte katalogene fra trykkeriet.