Kompressorer

Når du kjøper en stempelkompressor, bør du tenke på hva du skal bruke den til, og hvor intenst den skal brukes. I løpet av en 10-minuttersperiode kan en hobbykompressor kun arbeide ca. 50–60 % av tiden på grunn av varme- dannelse, mens en verkstedkompressor kan arbeide ca. 60–70 % av tiden.

For luftpåfylling, dykkertpistol og kortere tids renblåsing rekker det med en mindre modell, men for luftkrevende verktøy trenger du en kompressor med høyere kapasitet. For lakkering er det viktig å ha en stor tank, slik at kompres- soren ikke starter like ofte. Husk på at god ventilasjon øker både levetid og ytelse.

Velg helst en kompressor med en viss overkapasitet, fordi dette reduserer slitasje og risiko for overoppheting. Samtidig reduseres tiden kompressoren trenger for å avkjøles.

Valg av slange
Ta alltid hensyn til luftmengden som bruken krever, og også slangens len- gde, når du velger dimensjon. Legg merke til at luftmengden blir ca. 5–10 % mindre når slangen er sammenrullet.