9990

Alkydmaling

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
1-komponents alkydlakk, høyblank. Brukes over vannlinjen på stål, tre og glassfiber. For bruk både utendørs og innendørs. Kan overmales etter 48 timer ved 10 °C. Maksimal tid for overmaling er 6 dager ved 10 °C og 3 dage ved 20 °C. Hvis makstiden overskrides, må overflaten mattslipes før et nytt strøk påføres. Forbruk: 11,5 m2/liter. Innhold 0,75 L.

Bruksanvisning Malingen påføres med pensel, rull eller pute. Rør godt før bruk. Overflaten må være helt tørr og ren. Overflatetemperaturen må ikke være lavere enn 5 grader. Ikke mal i sterkt sollys, på varme overflater eller under fuktige forhold. Sørg for å ha tilstrekkelig ventilasjon. Påfør 2–3 strøk med maling. Mengden tynner avhenger av temperatur, ventilasjon og underlag. Bruk tynner som er beregnet for 1-komponents alkydlakk. Pensler rengjøres med tynner/white spirit.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art.nr. 30-523
  Rød
  9990
  133,20 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares kjølig. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art.nr. 30-522
  Grå
  9990
  133,20 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares kjølig. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art.nr. 30-524
  Blå
  9990
  133,20 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares kjølig. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art.nr. 30-525
  Sort
  9990
  133,20 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares kjølig. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art.nr. 30-521
  Off-white
  9990
  133,20 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares kjølig. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art.nr. 30-520
  Hvit
  9990
  133,20 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares kjølig. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt