Fra
5490

Sanitærvæske

Fjerner dårlig lukt og påskynder nedbrytingsprosessen i mobile og faste tørrtoaletter (type tønne), kjemiske toaletter og biologiske muldtoaletter.

Middelet er helt biologisk og inneholder bakteriestammer som på en hurtig, effektiv og miljøvennlig måte starter og påskynder en biologisk nedbryting. Dermed stoppes gjæring og ubehagelig lukt. Middelet skal ikke brukes sammen med kjemiske desinfeksjonsmidler.
 • SANITÆRVÆSKE 1L

  SANITÆRVÆSKE 1L

  Art.nr. 36-1638
  1 l
  5490
  54,90 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • SANITÆRVÆSKE 4L

  SANITÆRVÆSKE 4L

  Art.nr. 36-1640
  4 l
  199,-
  49,75 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt