Fra
2490

Luftfrisker

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Luktforbedrer i form av en sko som henges opp i bil, båt, hjemmet, omkledningsrom etc.
 • LUFTFRISKER

  LUFTFRISKER

  Art.nr. 39-012
  Flower
  2490
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Innhent særskilt instruks før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • LUFTFRISKER

  LUFTFRISKER

  Art.nr. 39-018
  Wild fruit
  3490

Andre kunder har også kjøpt