Fra
159,-

Rengjøringsmiddel til smådelvask

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Avfettings- og rengjøringsmiddel for rengjøring av motor- og maskindeler og lignende. For bruk i verksteds-/smådelvaskere. Rengjøringsmiddelet er luktfritt og basert på isoparafiner som effektivt løser opp olje, fett og annen forurensning. Middelet emulgerer / løses opp i vann, noe som gjør at det kan skylles bort. Det er biologisk nedbrytbart. I tillegg tåler middelet oppvarming, siden flere smådelvaskere har varmefunksjon.
 • SMÅDELVASK 4L

  SMÅDELVASK 4L

  Art.nr. 36-4556
  4 l
  159,-
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • SMÅDELVASK 10L

  SMÅDELVASK 10L

  Art.nr. 36-4557
  10 l
  349,-
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt