Fra
159,-

Rengjøringsmiddel til smådelvask

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Avfettings- og rengjøringsmiddel for rengjøring av motor- og maskindeler og lignende. For bruk i verksteds-/smådelvaskere. Rengjøringsmiddelet er luktfritt og basert på isoparafiner som effektivt løser opp olje, fett og annen forurensning. Middelet emulgerer / løses opp i vann, noe som gjør at det kan skylles bort. Det er biologisk nedbrytbart. I tillegg tåler middelet oppvarming, siden flere smådelvaskere har varmefunksjon.
 • SMÅDELVASK 4L

  SMÅDELVASK 4L

  Art.nr. 36-4556
  4 l
  159,-
  Fare
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.
 • SMÅDELVASK 10L

  SMÅDELVASK 10L

  Art.nr. 36-4557
  10 l
  349,-
  Fare
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt