8490
84,90 / L

MC-rengjøring

Art.nr. 36-1721

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Ferdigblandet MC-rengjøring for effektiv rengjøring og avfetting av motorsykler, mopeder og motorer. Løser raskt og effektivt opp olje, asfaltrester, fett, bensin, smuss og inntørkede insekter. Skånsom mot lakkerte flater og gummidetaljer. Sprayflaske: 1 l.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt