105,-
2100,- / L

VVS-tetning

Art.nr. 36-41

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Gjengetetning for koblinger. Passer like godt for VVS-koblinger som for gass- eller oljeinstallasjoner. Tetter uten å blokkere ventiler eller manometre. I praktisk tube for enkel påføring. Tåler temperaturer mellom -50 °C– +150 °C. Velegnet for bruk på koblinger opp til 75 mm. Sprekker og krymper ikke. Svært motstandsdyktig mot vibrasjoner og støt. Herder på under 15 minutter. 50 ml.

Bruksanvisning
  • Sørg for at alle deler er rene, tørre og fri for olje og fett. Avfettede deler gir bedre resultat.
  • Fyll koblingen med gjengetetning for hånd, rett fra tuben.
  • Monter delene.
  • Tørk av overflødig mengde som har trengt ut. Gjengetetningen herdes når det er fravær av oksygen.
  • La gjengetetningen herde i ca. 15–30 minutter, avhengig av mengde.

    OBS! Du kan godt bruke aktivator/primer, men det kan redusere slitestyrken med 30 %.
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Inneholder 1-acetyl-2-fenylhydrazin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Særlig behandling (se … på etiketten). Kontakt GIFTINFORMATION ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter