Nedsatt pris
2975
29,75 / KG
Tidligere pris 119,-

Glasfiberspackel

Art.nr. 36-062
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Tvåkomponents polyesterspackel förstärkt med glasfibrer. För reparation av hål och bucklor i karosser, glasfiberskrov, plaststänkskärmar o.d. Ger en stark och slagtålig lagning som inte spricker. 1 kg, med härdare.
Herder
Advarsel
Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig ved oppvarming.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Langtrådet.

 • GLASSFIBERSPARKEL 1 KG

  GLASSFIBERSPARKEL 1 KG

  Art.nr. 36-062
  For større hull.
  2975
  29,75 / KG
  Tidligere pris 119,-
  Herder
  Advarsel
  Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter