8990
599,33 / L

AC-rens

Art.nr. 36-00

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For effektiv rengjøring av bilens AC-anlegg. Fjerner bakterier og mugg som kan skape dårlig lukt. 150 ml.

  • Lett å bruke.
  • Rengjør hele AC-anlegget på 10 minutter.
  • Fjerner bakterier og mugg.
  • Uskadelig for setetrekk.
  • Motvirker allergiske reaksjoner.
Fare
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder LIMONENE. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt