Nedsatt pris
6990
139,80 / L
Tidligere pris 7990

Kraftvask

Art.nr. 36-4553

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Meget effektiv og hurtigtørkende kraftvask. Løser opp fett, olje, bremsevæske, smøremiddel, tjære, bindemiddel og smuss på motorer, maskiner, verktøy, kjeder med mer. Kompatibel med de fleste typer plast. Med 360° høytrykkmunnstykke for mer effektiv rengjøring. 500 ml.

Bruksområder:
 • Girkasser
 • Kjeder og kabler
 • Stanser og støpeformer
 • Kompressorer
 • Pumper
 • Motorer
 • Maskiner
 • Pneumatisk verktøy
 • Gaffeltrucker
 • Bremser og belegg
 • Utstyr for håndtering av materialer
 • Deler og verktøy
Karakter 8/10
”Fungerer utmerket til å løsne fett, tjære og alt annet smuss.” – Bike #10, 2016
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt