199,-
199,- / KG

Metallpolish

Art.nr. 36-48

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Pussemiddel som får bil, MC eller båt til å skinne. Etter behandling dannes det en holdbar, glansfull flate som holder smuss og rust borte. Velegnet på f.eks. krom, messing, tinn, kobber, sølv, rustfritt stål og akrylplast.

OBS! Bør ikke brukes på forkrommet plast, eloksert aluminium eller ubehandlede lettmetallfelger.
1 kg
Advarsel
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter