199,-
199,- / KG

Metallpolish

Art.nr. 36-48

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Pussemiddel som får bil, MC eller båt til å skinne. Etter behandling dannes det en holdbar, glansfull flate som holder smuss og rust borte. Velegnet på f.eks. krom, messing, tinn, kobber, sølv, rustfritt stål og akrylplast.

OBS! Bør ikke brukes på forkrommet plast, eloksert aluminium eller ubehandlede lettmetallfelger.
1 kg
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Oppbevares innelåst. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt