Fra
7490

Bremsecaliperfett

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • Langtidsfett for bremsedeler.
 • Smører de bevegelige delene for optimal bremsevirkning.
 • Tåler vann og høye temperaturer.
 • Inneholder ikke metaller som kobber eller aluminium.
 • Langtidsbeskyttelse mot korrosjon.
 • Kan også brukes på aluminiumsdeler.
 • Påvirker ikke ABS-sensorene.
 • Hindrer at bremsecaliper er treg, setter seg fast, vibrerer eller knirker.
 • Gir jevn slitasje på bremseklosser.
 • Gir jevnere bremsevirkning, spesielt med flytende bremsecaliper.
 • Gjør demontering enklere.
 • Driftstemperatur: -30 °C – +240 °C.
Bruksanvisning:
 • Rengjør overflatene med Biltemas Bremserens.
 • Legg et tynt lag bremseskofett på overflatene som skal smøres.
 • Fjern overflødig bremseskofett med Biltemas Bremserens.
 • OBS: Må ikke påføres bremseskiven eller bremsebeleggets friksjonsflater.
 • BREMSECALIPERFETT 100ML

  BREMSECALIPERFETT 100ML

  Art.nr. 36-4526
  100 ml, tube
  7490
  749,- / L
 • BREMSECALIPERFETT 300ML

  BREMSECALIPERFETT 300ML

  Art.nr. 36-4527
  300 ml, spray
  7490
  249,67 / L
  Fare
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • BREMSECALIPERFETT 250 ML

  BREMSECALIPERFETT 250 ML

  Art.nr. 36-4536
  250 ml, spray
  8490
  339,60 / L
  Fare
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt