Fra
5990

Multispray

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • Raskt gjennomtrengende, selv i de tetteste mellomrom og fineste porer.
 • Smører bolter, muttere, ledd, hengsler, låser etc. og gir en myk og jevn funksjon.
 • Driver ut fukt og tørker på et øyeblikk fuktige tenningssystemer og elektrisk utstyr.
 • Løsner fastrustede deler og gjør dem funksjonsdyktige igjen.
 • Stopper irriterende ulyd.
 • Danner en tynn, beskyttende film som gir metaller en utmerket beskyttelse mot korrosjon.
 • Inneholder ikke silikon eller klorerte løsemidler.
 • Ufarlig for de fleste lakkerte flater, belegg, gummi- og plasttyper (i tvilstilfeller, prøv på en liten flate).
 • MULTISPRAY 400ML

  MULTISPRAY 400ML

  Art.nr. 36-4530
  400 ml.
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • MULTISPRAY 500ML

  MULTISPRAY 500ML

  Art.nr. 36-4561
  500 ml
  105,-
  210,- / L
  Advarsel
  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • MULTISPRAY 250 ML

  MULTISPRAY 250 ML

  Art.nr. 36-4565
  250 ml
  5990
  239,60 / L
  Tidligere pris 7990
  Advarsel
  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt