Fra
6990

Multispray

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • Raskt gjennomtrengende, selv i de tetteste mellomrom og fineste porer.
 • Smører bolter, muttere, ledd, hengsler, låser etc. og gir en myk og jevn funksjon.
 • Driver ut fukt og tørker på et øyeblikk fuktige tenningssystemer og elektrisk utstyr.
 • Løsner fastrustede deler og gjør dem funksjonsdyktige igjen.
 • Stopper irriterende ulyd.
 • Danner en tynn, beskyttende film som gir metaller en utmerket beskyttelse mot korrosjon.
 • Inneholder ikke silikon eller klorerte løsemidler.
 • Ufarlig for de fleste lakkerte flater, belegg, gummi- og plasttyper (i tvilstilfeller, prøv på en liten flate).
 • MULTISPRAY 400ML

  MULTISPRAY 400ML

  Art.nr. 36-4530
  400 ml.
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MULTISPRAY 500ML

  MULTISPRAY 500ML

  Art.nr. 36-4561
  500 ml
  105,-
  210,- / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MULTISPRAY 250 ML

  MULTISPRAY 250 ML

  Art.nr. 36-4565
  250 ml
  7990
  319,60 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt