109,-
272,50 / L

Skjæreolje

Art.nr. 36-4500

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektiv og økonomisk skjæreolje for metallbearbeiding. Gode skjære- og kjøleegenskaper. For gjengeskjæring, boring, fresing, dreiing og saging i metall. For bearbeiding i jern og stål. Også velegnet ved bearbeiding i gul- og lettmetaller. På grunn av en spesialventil kan den også brukes opp ned. 400 ml.
Fare
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt