109,-
272,50 / L

Skjæreolje

Art.nr. 36-4500

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektiv og økonomisk skjæreolje for metallbearbeiding. Gode skjære- og kjøleegenskaper. For gjengeskjæring, boring, fresing, dreiing og saging i metall. For bearbeiding i jern og stål. Også velegnet ved bearbeiding i gul- og lettmetaller. På grunn av en spesialventil kan den også brukes opp ned. 400 ml.
Fare
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt