Nedsatt pris
2990

Sommerspylevæske, tablett

Art.nr. 36-984
Kjøp og hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om kjøp og hent
  • Høykonsentrert rengjøringsmiddel med meget god effekt mot insekter og smuss på frontruten.
  • Effektivitet og skånsomhet er testet av DEKRA i Tyskland.
  • Biologisk nedbrytbart.
  • Blandes med vanlig vann.
  • Uten fosfat.
  • 6 tabletter/forpakning.
  • Gir maks. 24 l spylevæske.
Kan også brukes om vinteren sammen med antifrostmiddel for å gi en renere frontrute.

Bruk
Legg 1 stk. spylevæsketablett i bilens beholder for spylevæske, og hell i maks. 4 l vann, avhengig av hvor tilsmusset frontruten er.

TIPS: God sikt behøver ikke koste skjorta

TIPS: Tid for vindusviskerbytte

Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt