Katastrofer

Katastrofer

Hele samfunn kan plutselig raseres av kriser. Det kan for eksempel være naturkatastrofer som flom, tørke eller andre værfenomener. Dette har også vist seg i Norden de siste årene. Biltema Foundation kommer til å være klare for å reagere raskt med støtte og hjelp ved katastrofer.