Katastrofer

Katastrofer

Land og samfunn kan plutselig bli rammet av kriser. Det kan for eksempel være naturkatastrofer som flom, tørke eller andre katastrofer. Dette har også vist seg i Norden de siste årene. Biltema Foundation står klare til å reagere raskt med støtte og hjelp ved katastrofer.