Utdanning

Utdanning

Å øke utdanningsnivået er avgjørende for utviklingen i samfunnet. Det kan eksempelvis skje gjennom alfabetiseringskampanjer i utviklingsland. Eller noe så enkelt som penner og papir, bøker, ryggsekker eller briller til skolebarn.

Det kan også skje gjennom økte lese- og skriveferdigheter og språkkunnskaper i de nordiske landene. Eller gjennom bedre pedagogiske hjelpemidler.

En økt interesse for naturvitenskap er også viktig i Norden. Fremfor alt blant yngre barn. I følge undersøkelser henger en del nordiske barn etter på dette området.

Innenfor hele dette spekteret av utdanning ønsker Biltema Foundation å delta i samfunnsutviklingen.