Plastjegerne

Plastjegerne

Som et ledd i vårt allerede omfattende miljøarbeid - som miljøvennlig transport og gjennvinning, innfører vi nå en enda strengere miljøpolicy.
  • Vi bytter ut alle engangsartikler i sortimentet til fordel for nye biologisk nedbrytbare alternativ.
  • Vi erstatter alle plastposer med miljøvennlige og biologisk nedbrytbare alternativ.
  • Vi reduserer mengden plast i emballasje som benyttes i transporten.
  • Vi arbeider aktivt med å redusere andelen plastforpakninger, og bytte disse ut med miljøvennlige alternativ.
  • Vi gjennvinner alt av papp og plast i varehus og på lager. Biltemas lager kommer i tillegg å redusere bruken av strekkfilm med 90%.