Om Biltema Real Estate

Om Biltema Real Estate

Biltema Real Estate Norway AS har ansvaret å eie, forvalte og prosjektere nybygg, tilbygg og ombygninger for Biltema.

Selskapets visjon er å:

  • Bygge varehus som passer Biltemas behov, i dag som i fremtiden
  • Bygge varehus med riktig beliggenhet
  • Bygge varehus som er kostnadseffektive
  • Bygge varehus som er holdbare av høy kvalitet
  • Bygge varehus som er energieffektive og miljøvennlige

Dette i kombinasjon med en effektiv forvaltning, gjør at vi får lave driftskostnader på sikt, noe som igjen medfører at vi kan tilby våre kunder fortsatt lave priser.

Biltema Real Estate Norway AS eier i dag drøyt 30 eiendommer og har flerre nybygg planlagt rundt om i landet.

Totalt eier Biltema Real Estate i Norge, Sverige, Finland og Danmark ca. 800 000 m², og ytterligere 200 000 m² er planlagt. Dette fordi Biltema tror på fortsatt tilvekst av fysiske varehus og derfor er vi veldig ekspansive i forbindelse med nybygg og etableringer.