6490

Grovbetong B25

Art.nr. 86-5581

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tørrbetong av Portlandsement, kvartssand (0–8 mm) og tilsetningsmiddel. Enkel å arbeide med. Gir vann- og frostbestandig betong etter herding. Tilsettes bare vann. Kan brukes både innendørs og utendørs. Perfekt for å støpe søyler og for reparasjoner 20–100 mm. Leveres i slitesterk og regntett plastsekk. 20 kg.

Bruksområder:
Kan brukes der det ikke stilles store krav til slite- og trykkstyrke, for eksempel til å støpe fast stolper, mindre reparasjoner i ikke-bærende konstruksjoner, til nivellering og legging av gulv, sokkelpussing, fuging og lignende.

Egenskaper:
Ved korrekt blanding med angitt mengde vann får du en lettarbeidet betongmasse med god vedheft. Portlandsementen gir betongen en naturgrå farge.
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt