Nedsatt pris
69,-
13,80 / KG
Tidligere pris 129,-

Mørtel og fugemasse for glassbyggerstein

Art.nr. 36-8345
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Sementbasert mørtel og fugemasse for glassbyggerstein innen- og utendørs. Lett å arbeide med, lang åpentid, utmerket vedheft. God vannbestandighet og mekanisk styrke. Farge: lysegrå.

Bruksområde
Sementbasert mørtel og fugemasse for legging og fuging av glassbyggerstein/glassbetong innen- og utendørs.

Forberedelser og blanding
 • Forsikre deg om at underlaget er flatt/vinkelrett og helt tørt og rent.
 • Mål opp korrekt vannmengde i Biltemas målebøtte, 86-1022. Hell vannet over i en ren beholder. Hell deretter i pulveret langsomt.
 • Bland med elektrisk visp/bor slik at du får en homogen blanding uten klumper.
 • La blandingen hvile i ca. 3 minutter, og visp igjen i noen sekunder.
 • Åpentiden er ca. 1 time ved en temperatur på +23 °C.
Påføring
 • Påfør mørtelen på sidene av glassbyggersteinen ved hjelp av en sparkel/murskje. Trykk hardt for å øke mørtelens vedheft.
 • Monter glassbyggersteinene, og kontroller at de er plassert i rett linje ved hjelp av avstandsklosser av plast. Fjern tiloversblitt mørtel før den herder.
 • Under montering av hver rad med glassbyggerstein skal det monteres en forsterket stang av stål (metall) med diameter 6 mm for å gi strukturen økt styrke.
 • Etter herdingen – når strukturen er tilstrekkelig stabil – kan du begynne å tette fugene.
 • Fjern avstandsklossene, og fug med gummisparkel slik at fugene fylles med mørtelen. Tiloversblitt mørtel fjernes fra glassbyggersteinene.
 • Når mørtelen er tilstrekkelig herdet, rengjør og avslutt med en fuktig svamp.
 • Når fugen er helt herdet, fjern støv fra glassbyggersteinenes overflate med en ren og tørr klut. Ved store flater må det sikres med fleksible ekspansjonsfuger.
Tekniske spesifikasjoner
 • Utseende: Pulver
 • Farge: Lysegrå
 • Lagringstid: 12 måneder i originalemballasje på tørt sted

Bruksdata
 • Blandingsforhold: Vann = 22 % (4,4 l per 20 kg sekk)
 • Modningstid: 3 minutter
 • Blandingens konsistens: Pastalignende
 • Åpentid: Ca. 1 time ved +23 °C
 • Anbefalt temperatur ved påføring: Fra +5 °C til +35 °C
 • Tykkelse: Fra 2 til 25 mm
 • Brukstemperatur: Fra -30 °C til +90 °C
 • Forbruk: 18–20 kg/m²
Ytelse
 • Motstandsdyktig mot brann (UNI EN ISO 1182): Klasse A 1
 • Kategori M20
 • Dampgjennomtrengelighet: µ 15/35
 • Varmeledningsevne: 0,77 W/mK
5 kg
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter