219,-
730,- / L

Ankermasse Vinter

Art.nr. 20-5325

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For vinterbruk. Kraftig kjemisk innfesting med bredt bruksområde. Høy lasteevne. For montering av gjengestang, armeringsjern og lignende i betong, i temperaturer ned til og med -18 °C. Hurtigherdende. 300 ml.
  • Sterk og sikker innfesting. Tåler høye strekk- og tverrbelastninger.
  • Hurtigherdende
  • Høy kjemisk resistens: velegnet i korroderende eller fuktige miljøer.
  • Kan brukes ved liten kantavstand samt ved liten innbyrdes avstand mellom forankringspunktene.
  • Styrenfritt produkt. Nesten luktfri.
  • Kan brukes i fuktige eller vannfylte hull.
  • Patron med 1 stk. blandingsrør. Påføres med fugepistol.
  • Åpnede patroner kan brukes igjen ved å bytte blandedyse.
Bruksområder
Sterk og trygg innfesting av gjengestang, armeringsjern og lignende i betong.
Montering av balkonger, rekkverk, grinder, konsoller, antenner, balustrader med mer.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt