Fra
9490

Ekte tretjære

Naturprodukt med god penetrasjon av uhøvlet treverk. For overflatebehandling av trebygninger, spontak og båter, samt behandling av hestehover, klover med mer.

OBS! Hvis den tynnes ut med terpentin, får du raskere penetrasjon og mindre klebrighet, noe som er ønskelig på overflater man kommer i kontakt med.Oppskrift, behandling av treverk:*1/3 Ekte tretjære*1/3 balsamterpentin*1/3 kokt eller rå linolje.  
 • EKTE TRETJÆRE 5L

  EKTE TRETJÆRE 5L

  Art.nr. 36-1141
  5 l
  299,-
  59,80 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • EKTE TRETJÆRE 1L

  EKTE TRETJÆRE 1L

  Art.nr. 36-1140
  1 l
  9490
  94,90 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt