Fra
9490

Ekte tretjære

Rent naturprodukt for overflatebehandling av trebygninger, spontak, båter m.m. Også for behandling av hestehover og klover. Tretjære har god inntrengningsevne på uhøvlet tre. En gammel oppskrift for trebestrykning er en tredel av hver av ekte tretjære, balsamterpentin og kokt eller rå linolje. Siden tretjære ikke tørker, anbefales fortynning med terpentin 36-1142 for raskere inntrengning og for å unngå altfor stor klebrighet, spesielt på gjenstander som man ofte kommer i berøring med.
 • EKTE TRETJÆRE 5L

  EKTE TRETJÆRE 5L

  Art.nr. 36-1141
  5 l
  299,-
  59,80 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • EKTE TRETJÆRE 1L

  EKTE TRETJÆRE 1L

  Art.nr. 36-1140
  1 l
  9490
  94,90 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt