199,-

Flisemaling

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
For bruk innendørs ved renoveringsmaling av fliser. Malingen har meget god utflytning med stor dekkevne og gir et sluttresultat uten penselmerker, med en glatt og vakker finish. Overflaten blir veldig hard og slitesterk. Anbefales ikke på gulv eller overflater som er konstant utsatt for vann. Malerutstyr: Pensel eller rull.
 • FLISEMALING HVIT	 0,75 L

  FLISEMALING HVIT 0,75 L

  Art.nr. 36-7670
  Hvit
  199,-
  265,33 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FLISEMALING SVART 0,75 L

  FLISEMALING SVART 0,75 L

  Art.nr. 36-7671
  Svart
  199,-
  265,33 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FLISEMALING GRÅ 0,75 L

  FLISEMALING GRÅ 0,75 L

  Art.nr. 36-7672
  Grå
  199,-
  265,33 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt