Fra
229,-

Flisemaling

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For bruk innendørs ved renoveringsmaling av fliser. Malingen har meget god utflytning med stor dekkevne og gir et sluttresultat uten penselmerker, med en glatt og vakker finish. Overflaten blir veldig hard og slitesterk. Anbefales ikke på gulv eller overflater som er konstant utsatt for vann. Malerutstyr: Pensel eller rull.
 • FLISEMALING HVIT	 0,75 L

  FLISEMALING HVIT 0,75 L

  Art.nr. 36-7670
  Hvit
  229,-
  305,33 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FLISEMALING SVART 0,75 L

  FLISEMALING SVART 0,75 L

  Art.nr. 36-7671
  Svart
  239,-
  318,67 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FLISEMALING GRÅ 0,75 L

  FLISEMALING GRÅ 0,75 L

  Art.nr. 36-7672
  Grå
  239,-
  318,67 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt