389,-
129,67 / L

Sperremaling

Art.nr. 36-5845
Meget dekkende alkydmaling for overflater som har blitt misfarget av nikotin, sot og fuktighet. Sperrer også kvistgjennomslag. Kan brukes som tak- og veggmaling. Kan brukes på trepanel, betong, gips, puss og sponplater innendørs. Vaskbar. Hvit. Helmatt. 3 l.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent, tørt og fast. Skrap bort løs maling. Blanke, alkydmalte overflater må mattslipes. Mal med rull, pensel eller (etter tynning) sprøyte. Det er som regel tilstrekkelig med ett strøk, men i enkelte tilfeller kan det være behov for 2 strøk. La malingen tørke godt mellom strøkene.

Tekniske data:
  • Bruksområde: Innendørs.
  • Påføring: Pensel, rull eller (etter tynning) malingssprøyte.
  • Bindemiddel: Alkydolje.
  • Forbruk: 4-6 m²/liter.
  • Tørketid: Støvtørr etter ca. 4–8 timer. Overmalbar etter ca. 24 timer.
  • Farge: Hvit.
  • Glans: 3 (helmatt)
  • Maleforhold: Over +8 °C.
  • Tynning/rengjøring: Lakknafta/alinafta
  • Oppbevaring: Frostfritt. Maks. 2 år i uåpnet forpakning.
Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt