139,-
27,80 / L

Tak- og veggmaling

Art.nr. 36-2033
Helmatt hvit dekkmaling for enklere rom innendørs som kjeller, garasje, grovkjøkken, bod og lager. God dekkevne. Egnet på betong, puss, gipsplater og tapet. Vannfortynnbar. 5 l.
Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan forårsake allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
    • Densitet: 1,5
    • VOC: < 1 g/l

Andre kunder har også kjøpt