Fra
5990

Fasadevask

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
For rengjøring av fasader og malte flater, også før ommaling.

Bruksanvisning:
Påføres med pensel/rulle, svamp eller lavtrykkssprøyte på større flater. Ved sprøyting, bruk egnet dyse som minimerer risikoen for aerosoltåke. Ved bruk i dårlig ventilerte rom / innendørs, bruk egnet åndedrettsvern. For å unngå striper, legg alltid på vaskeløsningen nedenfra og oppover. La vaskeløsningen virke i noen minutter. Bearbeid gjerne flaten med en myk børste eller en svamp til all smuss er helt oppløst, og skyll deretter med rikelige mengder vann. La tørke ordentlig før maling. Beskytt eventuelle plantevekster i nærheten. Maling kan skje når fuktinnholdet er lavere enn 18 %. Mål fuktinnholdet i virket med fuktmåler 87-257 eller 87-258.

Dosering:
Fortynnes 1:10–1:20 avhengig av smussgrad.
pH-konsentrat: ca. 10.
Densitet: 1,03 g/cm³.
 • FASADEVASK 4 L.

  FASADEVASK 4 L.

  Art.nr. 36-7203
  4 l
  129,-
  32,25 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FASADEVASK 1 L.

  FASADEVASK 1 L.

  Art.nr. 36-7202
  1 l
  5990
  59,90 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt