105,-

Muggvask

Art.nr. 36-72620

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Desinfiserende og rengjørende middel som fjerner overflatemugg og smuss. Egnet for vedlikeholdsvask eller som fasadevask før maling. Tynnes ut mellom 1 og 50, avhengig av hvor hardt angrepet overflaten er. 4 l.

Bruksanvisning
Påføres med pensel, svamp eller lavtrykksprøyte. La produktet virke i 10 minutter. Fukt overflaten hvis den begynner å tørke. Må ikke vaskes i direkte sollys. Skyll rent med mye vann. Spy bort rester fra vinduer, planter og gress.

Dosering For hardt angrepet tynnes produktet med vann 1–5. For lettere angrep tynnes det ut 1–50.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Kan være etsende for metaller.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Andre kunder har også kjøpt