9990
99,90 / L

Multifunksjonell sprayrens

Art.nr. 36-394

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Perfekt som flekkfjerner på tekstiler og tepper. Effektivt på f.eks. mat-, vin- og fettflekker som ellers kan være vanskelige å få bort. Også utmerket for å fjerne smuss og misfarging på fliser og flisfuger på kjøkken og bad. 1 l.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter