5490
54,90 / L

Penselvask BIO

Art.nr. 36-7263

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektivt rengjøringsmiddel for alle typer maleutstyr. Produktet er biologisk nedbrytbart. Brukes ufortynnet for rengjøring av pensler og ruller. Egnet for både olje- og vannbasert maling. Pensler og utstyr bør stå i løsningen i ca. 1 døgn, og deretter må det skylles godt i vann. Volum: 1 l.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt øjenbeskyttelse. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt