4990
49,90 / L

Penselvask BIO

Art.nr. 36-7263
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Effektivt rengjøringsmiddel for alle typer maleutstyr. Produktet er biologisk nedbrytbart. Brukes ufortynnet for rengjøring av pensler og ruller. Egnet for både olje- og vannbasert maling. Pensler og utstyr bør stå i løsningen i ca. 1 døgn, og deretter må det skylles godt i vann. Volum: 1 l.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt øjenbeskyttelse. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt