Fra
3990

White spirit

For fortynning av olje-/alkydmaling og rengjøring av pensler og verktøy. Også for universalrengjøring.
 • WHITE SPIRIT 1L

  WHITE SPIRIT 1L

  Art.nr. 36-1616
  1 l
  3990
  39,90 / L
  Fare
  Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • WHITE SPIRIT 4L

  WHITE SPIRIT 4L

  Art.nr. 36-1617
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fare
  Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt