4290
107,25 / L

Lettsparkel

Art.nr. 36-1310
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Superlett sparkel for reparasjon av hull og sprekker innendørs det kreves tykke lag og minimal krymping. Bruk ikke på flater med konstant vannbelastning. Sparkelen kan overmales nesten straks med vanntynnbar eller løsemiddelbasert maling.

Tekniske data
 • Farge: Lys beige
 • Løsemiddel: Vann
 • Fyllevne: Maks. 10 mm
 • Kornstørrelse: Maks. 0,15 mm
 • Densitet: Ca. 4-500 kg/m³
 • Tørrstoffinnhold: Ca. 37 %
 • Veiledning for bruk
 • Påføring: For hånd med sparkelverktøy.
 • Tørketid: 1 time per mm, ved tykkere sjikt lengre tid. Tørketiden kan variere avhengig av underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vedheft: Høy vedheft mot gips, betong og puss.
 • Brukstemperatur: +10-35 °C. Luftfuktigheten i lokalet bør være over 20 % RF.
 • Rengjøring av verktøy: Vann.
 • Øvrig: Ved sparkelsliping bør det brukes øyevern og ansiktsmaske. Sparklede flater bør forlimes før tapetsering.
 • Materialforbruk:
 • Skjøtesparkling ca 0,3 liter/m².
 • Bredsparkling ved 1 mm sjikttykkelse 1 liter/m².
 • Lagring: Maks. 12 måneder i uåpnet emballasje. Lagres mørkt og kjølig, +5 °C -+20 °C.

BESKYTTES MOT FROST!
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt