125,-
312,50 / L

Maling for metalltak

Art.nr. 36-5848

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Elastisk og bestandig vinylmaling for oppussing av metalltak. Kan også brukes rett på overflater av PU, vinyl, plast og polyester. Tåler vær, varme og sollys. Berøringstørr etter 10–20 min. Gjennomtørr etter 7 døgn. Sort. 400 ml.

Tekniske data:
  • Type: Vinylmaling
  • Dekkevne: 1,0–2,0 m², per flaske
  • Støvtørr: 5-10 min.
  • Berøringstørr: 10-20 min.
  • Overmalbar: Etter 15 minutter (vått-i-vått) eller etter 7 døgn (gjennomtørr).
Bruksanvisning: Underlaget må være rent og tørt. Rist flasken i minst 3 minutter. Spray med 30 cm avstand. Påfør i flere tynne strøk. Rengjør munnstykket etter bruk. Berøringstørr etter 10-20 min. Gjennomtørr etter 7 døgn.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt