Fra
149,-

Grunnolje

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
GRUNNOLJE er et trebestrykningsmiddel basert på fet alkyd, kinesisk treolje og linolje. Spesielt tilpasset for å fungere som en første penetrerende grunnolje (lag) i malesystem, så vel ved ny- som ommaling. Trenger inn i virket uten å danne et overflatesjikt. Motvirker sprekkdannelse, blåning og mugg, og gir utmerket vedheft mot etterfølgende malingsstrøk.

Maleråd: Virket skal være helt tørt (14 % fuktighet) og rent. Oljen skal trenge godt inn i virket uten å danne en film. Unngå blanke flekker på kvister og mettet tre ved å tørke av med en klut fuktet med alifatnafta/white spirit.

Inneholder tørkende oljer. Risiko for selvantenning av kluter, pussegarn etc. Brukte kluter, pussegarn m.m. legges i vann eller brennes.

VOC-grenseverdi (kat A/h): 750 g/l (2010). Produktets VOC: < 750 g/l.

 • Bruksområde: Utendørs.
 • Påføring: Pensel eller dypping.
 • Bindemiddel: Høypenetrerende alkyd-, kina- og linolje.
 • Forbruk: 4–8 m²/l.
 • Tørketid: 6 timer. Overmalbar etter 12 timer.
 • Tørrstoff: 16 vekt-%.
 • Oppbevaring: Tørt, kjølig.
 • Farge: Fargeløs.
 • Tynner/rengjøring: Alifatnafta/white spirit
 • GRUNNOLJE 1L

  GRUNNOLJE 1L

  Art.nr. 36-793
  1 l
  149,-
  149,- / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Inneholder 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • GRUNNOLJE 3L

  GRUNNOLJE 3L

  Art.nr. 36-794
  3 l
  299,-
  99,67 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Inneholder 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt