Fra
109,-

Grunnolje V

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Dyptpenetrerende, vannfortynnbar grunningsolje beregnet for bruk som første strøk ved nymaling/overmaling av treflater utendørs. Beskytter treverket mot vanninntrenging og mot mugg og alger.

Bruksanvisning: Treverket må være helt tørt og rent. Skrap bort løs maling. Vask med fasadevask, skyll med vann og la tørke. Olje inn med Grunnolje V. Vær nøye med skjøter, endetre, spikerhoder og eventuelle sprekker i treet. Bruk rikelige mengder til treverket er mettet. Tørk av mettet tre ved hjelp av en fuktig klut. Kan overmales med vannfortynnbar utegrunning (Utegrunn V).

Tekniske data:
 • Bruksområde: Utendørs.
 • Påføring: Pensel.
 • Bindemiddel: Linolje.
 • Forbruk: 4–8 m²/liter.
 • Tørketid: ca 6 timer. Overmalbar etter 12 timer.
 • Farge: Fargeløs.
 • Densitet: 1,00 g/cm³.
 • Tørrstoffinnhold: 12 volumprosent.
 • Maleforhold: Over +4 °C.
 • Tynning/rengjøring: Vann.
 • Oppbevaring: Frostfritt. Maks. 2 år i uåpnet forpakning.
 • GRUNNOLJE V. 1 L

  GRUNNOLJE V. 1 L

  Art.nr. 36-7662
  1 l
  109,-
  109,- / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • GRUNNOLJE V 3L

  GRUNNOLJE V 3L

  Art.nr. 36-7663
  3 l
  259,-
  86,33 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt