5990
119,80 / L

Parafinolje, 100 %

Art.nr. 36-1414

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
100 % parafinolje. Beregnet for ubehandlede eller tidligere innoljede treprodukter. Ved regelmessig innoljing får treproduktene bedre motstandskraft mot fettflekker, smuss og fukt, og risikoen for sprekkdannelse reduseres. 500 ml.
Fare
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt