199,-
49,75 / L

Svilleolje

Art.nr. 36-765

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Svilleolje er et trebestrykningsmiddel med god inntrengning for sviller og annet trevirke utendørs, over og under bakken. Gir virket god vannresistens. Påføres i rikelige mengder. Sort. 4 l.

Bruksområde
Først og fremst beregnet for utvendig behandling og oppfriskning av sviller og annet trevirke som ligger rett på bakken. Også for innfarging av annet virke der det ønskes en svært mørk flate, men ikke beregnet for sitteflater.

Spesielle egenskaper
Lavviskøs med meget høy inntrengningsevne. Gir virket god vannresistens. OBS! Kan ikke overmales med maling (gir "gjennomblødning”).

Bruksanvisning
Underlaget skal være avbørstet og tørt. Påføres i rikelige mengder ved hjelp av en tett pensel. Påfør flere ganger til underlaget er mettet.

Tips
Bruk gjerne engangshansker.

Tekniske data
 • Bruksområde: Utendørs på tre
 • Påføring: Pensel eller dypping
 • Bindemiddel: Oksiderende bitumen
 • Densitet: 0,85 iht. SS-184111
 • Viskositet: 15 sek iht. SS-184115cP
 • Tørrstoff: 19 volum-%
 • Materialforbruk: 3–8 m²/l alt etter om treet er høvlet eller uhøvlet
 • Tørketid: 12–24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet
 • Tynner/rengjøring: White spirit/alifatnafta
 • Farge: Sortbrun
 • Brannklasse: 3
 • Lagring/transport: 2 år i uåpnet forpakning
 • Maleforhold: Over +4 °C
 • Inneholder: Bitumenløsning
 • VOC-grenseverdi (Kat A/h): 750 g/l (2010)
 • Produktets VOC: <750 g/l
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt