Fra
329,-

Terrassebeis

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Terrassebeis er en pigmentert, løsemiddelbasert oljebeis, primært for impregnert tre utendørs. Gir effektiv dybdebeskyttelse. 2,5 l.

Produktet er basert på silikonalkyd, som har best UV-bestandighet av alle eksisterende alkydoljer, samt på kinesisk treolje, som har best gjennomtrengning og er mest motstandsdyktig mot vann av alle oljer. Terrassebeis er produsert med den beste og nyeste teknologien, bl.a. er det brukt moderne nanoteknikk for å minimere fargeforandringer.

Terrassebeis inneholder ingen tensider, noe som ytterligere reduserer risikoen for fuktopptak. Den motvirker sprekkdannelse, blåning og mugg. Produktet anbefales for utendørs terrasser, hageinnredning og -møbler og ellers der man ønsker transparent beskyttelse uten å bygge opp et fargesjikt. Oljens dype gjennomtrengning gjør produktet ideelt for bruk på f.eks. teak og andre harde eller fete eksotiske treslag. Terrassebeis er også det beste alternativet for maling av tømmerhus, der man vil unngå en overflatefilm som kan krakelere.

Bruksanvisning:
Underlaget skal være fast, tørt og grundig rengjort, stålbørstet og/eller slipt. Løst, porøst og nedbrutt tre fjernes. Påfør terrassebeis med pensel, dypping eller klut, til underlaget slutter å suge. Etter noen minutter tørkes overskuddet av med klut eller svamp. Etter tørk gjentas behandlingen ved behov. Terrassebeis skal trenge inn i underlaget og ikke danne en film oppå. Det høye tørrstoffet gjør at terrassebeisen ikke egner seg som grunnolje for etterfølgende behandling med maling.

OBS! Risiko for selvantenning fordi produktet inneholder tørkende oljer. Kluter, pussegarn etc. som er brukt, må derfor legges i vann eller brennes.

VOC-grenseverdi (Kat A/f): 700 g/l (2010). Produktets VOC: < 700 g/l.

 • Bruksområde: Utendørs på tre
 • Forbruk: 6–10 m²/l
 • Tørketid: Ca. 1 døgn, avhengig av temperatur og luftfuktighet
 • Oppbevaring: 2 år i uåpnet emballasje
 • Farge: Honning, Burmateak, tjærebrun
 • Tynner/rengjøring: White spirit/alifatnafta
 • Viskositet: 30–40 s., 3 mm beger
 • Glans: Avhengig av underlag
 • Brannklasse: 3
 • Densitet: Ca. 0,88 g/cm³
 • Tørrstoff: 31 volum-%
 • TERRASSEBEIS 2,5L

  TERRASSEBEIS 2,5L

  Art.nr. 36-789
  Honning
  329,-
  131,60 / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Søk legehjelp ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • TERRASSEBEIS 2,5L

  TERRASSEBEIS 2,5L

  Art.nr. 36-791
  Tjærebrun
  329,-
  131,60 / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Søk legehjelp ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • TERRASSEBEIS 2,5L

  TERRASSEBEIS 2,5L

  Art.nr. 36-790
  Burmateak
  329,-
  131,60 / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Søk legehjelp ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt