159,-
53,- / L

Treolje

Art.nr. 36-788

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fargeløs treolje med 35 % linolje. Beskytter mot vanninntrengning og uttørking. Til utendørs bruk: kan brukes på overflater som for eksempel tregulv, møbler eller pallekarmer. Kan brukes både på ubehandlet tre og på trykkimpregnert eller tidligere lasert virke. Skader ikke planter. Tørrstoffinnhold: 35 %. Inneholder biocidet DCOIT, som beskytter oljen mot mugg. Hardt utsatte flater bør behandles minst en gang i året. Overflaten må være ren og tørr før behandling. Påfør oljen med pensel. Påfør flere strøk, og la tørke mellom hvert strøk. Gjenta til overflaten ikke absorberer mer olje. Forbruk: 1 liter rekker til ca 7 m² avhengig av underlaget.
Rengjøring og fortynning: White spirit.
Tørketid: ca. 1 døgn.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt