149,-
49,67 / L

Treolje

Art.nr. 36-788
 • Med 35 % linolje.
 • Fargeløs.
 • For trykkimpregnert, tidligere beiset eller ubehandlet trevirke.
 • Beskytter mot vanninntrenging og uttørking.
 • Ikke skadelig for nyttevekster.
 • For bruk utendørs.
 • Tørrstoff: 35 %.
 • 3 l.
 • Hardt utsatte flater bør normalt behandles minst en gang om året.
Bruksanvisning:
 • Flaten må være rengjort og tørr (14 % fuktighet).
 • Fibre i gamle og grånende flater slipes.
 • Treoljen påføres med pensel.
 • Unngå blanke flekker på kvister og mettet tre ved å tørke av med en klut fuktet med alifatnafta / white spirit i løpet av 15 minutter etter påføring.
 • Oljen påføres i flere strøk med tørking mellom strøkene til flaten er mettet og ikke suger opp mer olje.
 • OBS! Risiko for selvantenning fordi produktet inneholder linolje. Kluter, pussegarn etc. som er brukt, må derfor legges i vann eller brennes.
Forbruk: 1 liter er nok for ca. 10 m² avhengig av underlagets beskaffenhet.
Rengjøring og fortynning: White spirit.
Tørketid: ca. 1 døgn.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt