Fra
119,-

Beis

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Oljebasert. For tre utendørs. Framhever treets naturlige struktur og gjør trevirket vannavvisende. God inntrengningsevne. Gir treet en effektiv beskyttelse som reduserer risikoen for uttørking og sprekkdannelse.

Begynn å stryke nedenfra, i panelets lengderetning og i hele dets lengde. Unngå overlapping av tørket beis. Fordi upigmenterte lakk- eller oljefilmer brytes raskt ned gjennom UV-stråling, kan behandling med kun upigmentert trebeis være utilstrekkelig for nytt trevirke eller annet lyst underlag som utsettes for kraftig sollysbestråling.

TIPS: Slik fjerner du maling

 • BEIS LYSEBRUN, 2,5 L

  BEIS LYSEBRUN, 2,5 L

  Art.nr. 36-426
  Lys brun, 2,5 l
  279,-
  111,60 / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • LASUR MÖRKEBRUN 1L

  LASUR MÖRKEBRUN 1L

  Art.nr. 36-151
  Mørk brun, 1 l
  119,-
  119,- / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • LASUR LYSEBRUN 1L

  LASUR LYSEBRUN 1L

  Art.nr. 36-150
  Lys brun, 1 l
  125,-
  125,- / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BEIS TEAK, 2,5 L

  BEIS TEAK, 2,5 L

  Art.nr. 36-428
  Teak, 2,5 l
  279,-
  111,60 / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • LASUR TEAK 1L

  LASUR TEAK 1L

  Art.nr. 36-152
  Teak, 1 l
  125,-
  125,- / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BEIS MØRKEBRUN, 2,5 L

  BEIS MØRKEBRUN, 2,5 L

  Art.nr. 36-427
  Mørk brun, 2,5 l
  269,-
  107,60 / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt