Fra
125,-

Copperol

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fås i brunt. Primært beregnet for grovt trevirke, så som sviller, gjerdestolper, brygger etc. Rør godt om før og under bruk! OBS! Risiko for selvantennelse, fordi produktet inneholder linolje. Kluter, pussegarn etc. som er brukt, må derfor legges i vann eller brennes.

VOC-grenseverdi (kat A/h): 750 g/l (2010).
Produktets VOC: < 750 g/l.

Bruksområde:
Utendørs på tre Påføring: Påføres med dypping, pensel eller sprøyte. En god måte å forsikre seg om god inntrengning på er å plassere virket i en beholder fylt med Copperol til virket er mettet og ikke suger til seg mer olje.
Forbruk: 6–8 m²/l.
Tørketid: Håndterbart etter ca. 6 timer.
Oppbevaring: Tørt, kjølig.
Farge: Brun.
Tynner/rengjøring: White spirit/alifatnafta.

TIPS: Slik fjerner du maling

 • COPPEROL 1L BRUN

  COPPEROL 1L BRUN

  Art.nr. 36-781
  Brun, 1 l
  125,-
  125,- / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • COPPEROL 5L BRUN

  COPPEROL 5L BRUN

  Art.nr. 36-782
  Brun, 5 l
  399,-
  79,80 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt