Fra
9990

Murgrunning

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Vanntynnbar silikatprimer for grunning av mineralske fasader utendørs, og pussede flater innendørs der det er fare for fuktighet. Også egnet som fasadeimpregnering av teglstein, og som støvbinder og heftgrunning på betonggulv. Mur- og pussegrunning er også en effektiv problemløser som binder gamle, kalkmalte overflater uten å påvirke diffusjonsåpenheten. I systemmaling med Mur- og pussgrunning som primer og med Mur- og pussmaling som toppstrøk blir resultatet et underlag som puster og er svært fuktavvisende.
 • MURGRUNNING 5L

  MURGRUNNING 5L

  Art.nr. 36-725
  5 l
  229,-
  45,80 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • MURGRUNNING 1L

  MURGRUNNING 1L

  Art.nr. 36-724
  1 l
  9990
  99,90 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
  • Densitet: 1,1 g/cm3
  • Påføringsforhold: Över +8 °C, inte för varmt
  • VOC: (Kat A/h): 30 g/l (2010)

Andre kunder har også kjøpt