Fra
299,-

Murmaling

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Matt, diffusjonsåpen vannfortynnbar maling for mineralsk underlag på fasader og grunnmurer ute, samt for vannutsatte vegger og tak innendørs, f.eks. kjeller. Biltemas Murmaling har meget god dekkevne, slik at man unngår for mange strøk som påvirker diffusjonen negativt.

Spesielle egenskaper:
Biltemas Murmaling er meget diffusjonsåpen, t.o.m. salter trenger gjennom malingsfilmen. Dersom saltene ikke får diffundere gjennom malingen, vil de anrikes under denne. Salter inneholder vann, slik at de oppstår frostsprengninger dersom de ikke får trenge ut. Eventuelle saltutfellinger er lette å skylle av om de ikke ”regner” bort naturlig. I kombinasjon med murmalingen oppnås en vannavvisende fasadebeskyttelse som er svært diffusjonsåpen. Det er viktig for å gi vann i mineralske vegger mulighet til å tørke ut. Det finnes vann i veggen, sugd opp kapillært fra bakken, fordampet fra mennesker og dyr, eller fra andre kilder. Karakteristisk for systemet er at vannet tørker ut fortere enn for ubehandlet vegg. Dette skyldes at kapillærkreftene blir større jo finere kapillærer man har. Biltemas Murmaling penetrerer dypt og hefter mot de indre kapillærveggene som dermed forminskes. Vær likevel alltid forsiktig når gammel akryl- eller lateksmaling overmales. Flere sjikt eller for tykke sjikt kan skape et for tett sjikt med frostspenninger som følge. I system med Murgrunning fungerer den karbonatiseringsbremsende.

Bruksanvisning:
Underlaget skal være rent, fast og tørt. Vask, skyll. Løs, gammel maling fjernes. Bruk stålbørste eller skrap bort gammel ”plastmaling”. Vask, skyll med vann og la tørke godt. OBS! Grunn alltid med Murgrunning, også på tidligere malte flater. Påfør malingen med rulle eller pensel, etter fortynning, også med sprøyte.

Tips:
Mal ikke mer (tykkere) enn det som kreves for god dekking, normalt ett strøk. Diffusjonsåpenheten fungerer best slik.

Tekniske data:
Bindemiddel: Styrenakrylat
Glans: 3 (helmatt) SS-184184
Densitet: 1,63 iht. SS-184111
Tørrstoff: 41 volum-%
PVK: 74 %
Fortynning/rengjøring: Vann
Tørketid: 2–4 timer, avhengig av temp. og luftfuktighet
Viskositet: 150 cP
Brandfarl.klasse: Ikke brannfarlig
Lagring/transport: 2 år, frostfritt
Maleforhold: Over +4 °C, ikke for varmt
Forbruk: 4–6 m²/liter
 • MURMALING HVIT 3L

  MURMALING HVIT 3L

  Art.nr. 36-0028
  Hvit, 3 l
  299,-
  99,67 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MURMALING 10L

  MURMALING 10L

  Art.nr. 36-0047
  Lysegrå, 10 l
  649,-
  64,90 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MURMALING SORT 10L

  MURMALING SORT 10L

  Art.nr. 36-0023
  Sort, 10 l
  699,-
  69,90 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MURMALING HVIT 10L

  MURMALING HVIT 10L

  Art.nr. 36-0024
  Hvit, 10 l
  649,-
  64,90 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MURMALING 3L LGRÅ

  MURMALING 3L LGRÅ

  Art.nr. 36-0048
  Lysegrå, 3 l
  299,-
  99,67 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MURMALING SORT 3L

  MURMALING SORT 3L

  Art.nr. 36-0026
  Sort, 3 l
  299,-
  29,90 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MURMALING GRÅ 3L

  MURMALING GRÅ 3L

  Art.nr. 36-0027
  Grå, 3 l
  299,-
  99,67 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MURMALING GRÅ 10L

  MURMALING GRÅ 10L

  Art.nr. 36-0025
  Grå, 10 l
  699,-
  69,90 / L
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt