Fra
139,-

Utegrunn

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Bruksområde
Generelt anvendelig ved all grunning av tre utendørs. Også for grunning av gammel oljemaling/linoljemaling før overmaling. Kan også brukes som grunning før f.eks. isolering av brann- eller vannskadede flater innendørs samt andre typer vanlig grunningsarbeid.

Spesielle egenskaper
Utegrunn er en tradisjonell matt grunning for tre utendørs. Malingen dekker godt, har god inntrengningsevne, og utmerket vedheft og fyldighet. Utegrunn er det naturlige valget ved all systemmaling utendørs.

Bruksanvisning
Vask gamle renskrapte flater med fasadevask, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal flaten behandles med egnet desinfiserende middel. Grunning skjer med ufortynnet Utegrunn, eller fortynnet med 10–15 % white spirit ved maling på hardt eller harpiksrikt virke. Påfør med tett pensel, og arbeid malingen godt inn i virket. Vær spesielt oppmerksom på å behandle endeved og skjøter godt. Disse flatene bør først oljes med grunnolje før grunning påføres. Unngå å male på varme eller solbelyste flater. Varme gjør at løsemiddelert trykkes raskt ut, og bindemiddelet får da ikke tid til å trenge inn i virket, med dårlig vedheft som resultat.

Tips
Dersom ikke hele innholdet i boksen er brukt opp, sett lokket godt på, og oppbevar deretter boksen opp ned. Skinn som eventuelt dannes, vil da komme i bunnen av boksen.

Tekniske data:
 • Bruksområde: Utendørs på tre, eller innendørs som patentmaling
 • Påføring: Pensel, rulle eller sprøyte.
 • Glans: Matt
 • Densitet: 1,44 iht. SS-18 41 11
 • Viskositet: 250 cP (lett tiksotrop)
 • Tørrstoff: 63 volum-%
 • Forbruk: 4–7 m²/l (saget virke)
 • 7–12 m²/l (høvlet virke).
 • Tørketid: Overmalbar etter 16–32 timer
 • Tynner/rengjøring: Alifatnafta/white spirit
 • Farge: Hvit
 • Brannklasse: 3
 • Lagr./transport: 2 år i uåpnet emballasje
 • Maleforhold: Over +4 °C, ikke for varmt.
 • Grenseverdi VOC: (kat A/d) 300 g/l. (2010)
 • Produktet inneholder maks.: 300 g/l VOC.
 • UTEGRUNN 3L

  UTEGRUNN 3L

  Art.nr. 36-792
  3 L
  299,-
  99,67 / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • UTEGRUNN 1L

  UTEGRUNN 1L

  Art.nr. 36-764
  1 L
  139,-
  139,- / L
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt