From
4690

Eye Bolt

Hot-dip galvanized FZV. 8.8.
 • EYE NUT M16 HOT GALV.2PCS

  EYE NUT M16 HOT GALV.2PCS

  Art.. 87-0300
  M16
  7490
 • EYE NUT M20 HOT GALV.2PCS

  EYE NUT M20 HOT GALV.2PCS

  Art.. 87-0301
  M20
  109,-
 • EYE NUT M10 HOT GALV.4PCS

  EYE NUT M10 HOT GALV.4PCS

  Art.. 87-0298
  M10
  7490
 • EYE NUT M12 HOT GALV.4PCS

  EYE NUT M12 HOT GALV.4PCS

  Art.. 87-0299
  M12
  9490
 • EYE NUT M8 HOT GALV. 4PCS

  EYE NUT M8 HOT GALV. 4PCS

  Art.. 87-0297
  M8
  5490
 • EYE NUT M6 HOT GALV. 4PCS

  EYE NUT M6 HOT GALV. 4PCS

  Art.. 87-0296
  M6
  4690