Bassengrengjøring – slik tar du vare på vannet i bassenget ditt

Bassengrengjøring – slik tar du vare på vannet i bassenget ditt

Når det kommer til bassengpleie, finnes det fire grunnleggende trinn som du bør gjennomføre regelmessig, slik at vannet holder seg friskt og klart. Mål pH-verdi og klorverdi 2–3 ganger i uken. Det finnes testpinner (strips) som måler disse vannverdiene samtidig.

Enkel bassengpleie med fire trinn

1. Kontroller pH-verdien

Vannets pH-verdi er avgjørende for vannkvaliteten og for de som bruker bassenget. pH-verdien påvirker både vannbalansen og desinfeksjonen. Derfor er det første og viktigste trinnet å måle pH-verdien. Den skal være mellom 7,0 og 7,4.

Ved for høy pH-verdi kan hud og øyne bli irriterte, samtidig som desinfeksjonsmiddelet ikke er like effektivt. Hvis pH-verdien er for lav, blir desinfeksjonsmiddelet aggressivt for både bassenget og de som bruker det.

2. Desinfisere

Bassengvannet blir hele tiden utsatt for små partikler, smuss, sporer og bakterier. Siden bakterier formerer seg raskt, brukes det klor til å desinfisere og forebygge bakterieveksten. Ideell klorverdi i bassengvannet er 1–1,5 ppm (mg/l). Ved å tilsette klor regelmessig holder du badevannet rent og hygienisk.

Klormengden avhenger av vannets temperatur, hvor mange som bruker bassenget og hvor ofte de bader. Jo høyere temperatur, desto mer klor trengs det. Og jo oftere bassenget brukes, og jo flere som bruker det, desto mer forurenset blir vannet, og desto mer klor må du tilsette.

Ved ny fylling av bassengvann eller problemer med vannkvaliteten, må det gjennomføres en sjokkbehandling. Dette innebærer en høyere dose desinfiserende middel for å drepe alger og rense vannet for annet smuss. Vent i to døgn, og gjennomfør en måling for å finne ut om klorverdien ligger innenfor det anbefalte området 1–1,5 ppm (mg/l).

3. Klarne vannet

Bruk klarningsmiddel for å motvirke grumsete vann i bassenget. Det gir et klart og badevennlig vann, samtidig som middelet motvirker belegg i bassenget. Klarningsmiddelet er i flytende form, og derfor bør det blandes ut i en bøtte med vann før det helles i bassenget.

4. Flokkulere vannet

Vannet blir grumsete på grunn av smusspartikler som flyter i vannet. Da er «flokkulering» en god metode. Flokkuleringsmiddelet trekker til seg små smusspartikler og lager større klumper som fanges opp i bassengets sandfilter eller synker til bunnen, slik at du kan suge dem opp med en bunnsuger. Resultatet blir krystallklart vann.

Flokkuleringsmiddelet kan brukes både ved behov og forebyggende. I basseng som har filterpatron (papirfilter), skal flokkuleringsmiddel brukes i begrenset omfang for å unngå tett filterpatron.

Vann som vi bader i, bør behandles på riktig måte, slik at du får en god opplevelse når du bader.

Husk å lese informasjonen på emballasjen, slik at du doserer riktig mengde rengjøringsmiddel for bassengets vannmengde.

Mer om bassengpleie

Les mer om bassengpleie og de fire trinnene i vår veiledning for bassengpleie. Når du kjøper Biltemas startsett for bassengpleie, får du med veiledningen. I veiledningen og på Biltemas nettsted finner du også alle produkter du trenger for å pleie bassenget ditt.