5990
119,80 / L

Polish for campingvogn/bobil

Art.nr. 36-7500
Biltemas polish for campingvogn/bobil er velegnet for plast-, lakk- og metallflater. Etterbehandles med voks. 500 ml.

Gjør slik:
Rist flasken godt før bruk. Biltemas polish for campingvogn/bobil kan brukes på så vel eldre flater som nyoksidert lakk. Stryk på polish på en begrenset flate og poler opp glansen. Ved sterkt oksidert flate poleres denne hardere, alternativt med maskin. La deretter polishen tørke til det oppstår en grå hinne. Poler glans med tørr klut eller polergarn. For langvarig beskyttelse anbefales Biltemas voks for campingvogn/bobil.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Samle opp spill. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter